Aquest Lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació i poder així millorar i personalitzar la seva experiència oferint-li continguts del seu interès. A més de fer més ràpida la navegació evitant que determinats apartats es carreguin de nou mentre l'usuari interactua amb ells. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació‘aquí’.

aquí
Buidar
Comprar

Acaba d'eliminar Restaurar

Total 0,00€

Política de privacitat

En compliment de l'article 5 de la Llei 15-1999, en el que es regula el dret d'informació en la recollida de dades, se’l informa dels següents extrems:

Les dades de caràcter personal que siguin recollides de vostè, seran incorporades a un fitxer anomenat CLIENTS el responsable del qual és JOSE LUIS ANDURELL CRIADO (en endavant, EL PROPIETARI DEL WEB). La recollida de dades té com a finalitat la creació de la fitxa del client per a la realització del servei, en general. La consignació de les dades sol•licitades o les respostes a les preguntes que se li poden formular durant la recollida de dades tenen caràcter voluntari, si bé se’l informa que la seva negativa a facilitar les dades sol•licitades faria impossible la realització del servei.

En tot cas, té vostè dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, determinats per la Llei orgànica 15. 1999 de 13 de Desembre o en la següent adreça: Av. Charles Darwin S/N Pabellón Monorrail, 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla), o al telèfon: +34 954 151 706

Li comuniquem que és possible que les seves dades puguin ser utilitzades amb fins promocionals, publicitaris i de màrqueting dels productes i serveis que s'ofereixen per part de la nostra entitat. En cas de no donar el seu consentiment, podrà indicar-ho quan li enviem un correu a la següent adreça electrònic; naturandurell@naturandurell.net, segons el que es disposa en Títol III, article 22 de la Llei 34-2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Ambdues entitats tractaran les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol•licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DEL WEB tal com disposa en l'art. 9.1 de la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal..., “Adopta les mesures d’indole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.”

Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB, tal com disposa en l'art. 10 de la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal, així com qualsevol que intervingui en qualsevol fase del tractament de les dades, esta obligat al secret professional respecte a totes les dades personals dels CLIENTES i al deure de guardar-los, obligacions que subsistiran després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el responsable del mateix.

Igualment, tal com disposa l'art. 89.2 Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, EL PROPIETARI DEL WEB adopta les mesures necessàries perquè el personal coneix-hi d'una forma comprensible les normes de seguretat que afecten el desenvolupament de les seves funcions així com les conseqüències en què pogués incórrer en cas d'incompliment.

Tornar