Vaciar
Comprar

Acaba de eliminar Restaurar

Total 0,00€

Biodrenatge – Detoxificació

Biodrenatge – Detoxificació


 

Mitjançan el biodrenatje i la detoxificació, intentem aconseguir l´eliminació de substàncies tòxiques per a l´organisme humà. Aquestes poden ser de tipus endogen (metalls pesats, gasos industrias i del tràfic, colotans alimentaris, evaporisasions dels materials tòxics en la llar,…) o de tipus exogen (CO2, àcid làctic, urea, amoniac, desequilibri hormonal, ..). Aquestes substàcies aflebleixen el sistema immunològic, no podent autoregular-se per si mateix, per la qual cosa produeixen  un desequilibri del nostres estat optim de salut.